kung paano mag-download ng mga medikal na tala sa isang thumb drive


sagot 1:

Oo, para sa pinaka-bahagi. Mayroon silang nai-download na bersyon para sa paglalakbay. Ito ay dumating bilang isang PDF. Narito ang pahina ng NCAL para dito (nangangailangan ng pag-sign on)

Mag-sign On

Pumunta sa

Abot-kayang Saklaw ng Kalusugan | Kalidad na Pangangalaga | Kaiser Permanente ®

upang makuha ang iyong bersyon sa labas ng NCAL.


sagot 2:

Hindi, habang maaari mong mai-print ang ilang mga item na nilalaman sa loob, ang tanging paraan lamang upang makuha ang iyong talaan ng medikal ay upang hilingin ito mula sa mga medikal na tala. Maaari mong hilingin na ilagay ito sa papel o sa disk. Sana makatulong ito.


sagot 3:

Kung binisita mo nang personal ang Mga Serbisyo sa Pasyente, punan ang form at ipakita ang iyong Kaiser Card, kasama ang isang wastong ID ng larawan, ilalagay nila ang iyong record sa isang thumb drive para sa iyo. Kaya, hindi direkta, ang sagot ay oo. Alam ko dahil nagawa ko na ito.